n17-005.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroa]

Sv 71 4.5. 2 km från Piltsusj:s mynning, gransko[g]. Sållning i övergiven av svampmycel genomvuxen myrstack (Formica rufa)
Sv 72 4.5. Plats som föreg. Under albark. Atomaria? o. Epuraea under bark av murken tallstubbe (mycel)
Sv 73 4.5. Plats som föreg. Sålln. under stora aspar
Sv: 74 4.5. Flygande o. krypand[e] 1-2 km från Piltsusj:s mynning
Sv: 75 5.5. Vattenhåv i Piltsusj. 200-300 m fr. mynningen, mest bland mot en spångbro drivna växtlämningar
Sv: 76 1.5.-4.5. Under bräden o stockar samt i sanden på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning
Sv: 77 5.5. Gumbaritsa. Under stenar o bräde vid byggnadsruiner
Sv: 78 5.5. Gumbaritsa. Sållning under sälgbuskar på översvämmad [jatkuu]

[Ei sivunumeroa]

[Jatkoa:] ängsmark 500 m norr om byn.
Sv: 79 5.5. Under torra grenar o. dy på grusmark 700 m norr om Gumbaritsa
Sv: 80 5.5. Sållning und[e]r sälg o al vid „Rapuoja” 900 m norr om Gumbaritsa
Sv 81 6.5. 2 km från Piltsusj:s mynning. Sålln. i fuktig granskog
Sv: 81 6.5. Plats som föreg. Sålln. i våt björkskog
Sv: 82 6.5. Sandstränder vid små bäckar 1-2 från Piltsusj:s mynning.
Sv: 83 6.5. Und[e]r björkbark 1,5-2 km fr. Piltsusj:s mynning.
Sv: 84 6.5. Under stockar o. bräde samt i sand på Ladoga strandnära Piltsusj:s mynning. Dinarda und[e]r stock med bo av Formica
Sv: 85 6.5. Plats som föreg. I möglig människospillning
Sv: 86 6.5. kl. 17-19 Plats som föreg. i tallskogsbryn. Vädret lugnt [jatkuu]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet