n17-006.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] temp 15°-13°, Solen för det mesta i moln
Sv 87 1.-4.5. Gumbaritsa Ladogas strand (Edelman)
Sv 88 7.5. Gumbarits. Under stenar, bräde o. dy. på kulturbatonade lokaler
Sv 89 7.5. Gumbaritsa. Svärmande kl. 15.30-16.30 mest i närheten av dynghög i byn
Sv 90 7.5. Under stockar på Ladogas strand mellan Piltsusj:s mynning o. Gumbaritsa
Sv: 91 7.5. Gumbaritsa, I fuktig skyttegrav i sandig mark i byn på kulturbetonad lokal.
Sv 92 7.5. 400 m norr om Gumbaritsa. Sållning under sälg på delvis översvämmad ängsmark
Sv 93 8.5. Tallskog nära Piltsusj:s mynning. I gropar i sandmark

[ei sivunumeroa]

Sv 94 8.5. I gropar på tallås (sandmark) s. om Piltsusj:n mynning
Sv 95 6.-8.5. Flygande o. krypande i närheten av Piltsusj:s mynning.
Sv 96 9.5. Flygande på dagen i solsken på vägen genom skogen mellan Gumbaritsa o. Piltsusj.
Sv 97 9.5. Se n:o 91
Sv 98 9.5. Vattenhåv i Gumbaritsanj. 400-600 m fr. mynningen Helophorus (2 arter) i liten bäck som utfaller i ån. Bemb. på gräsbev. strand av ån
Sv:99 9.5. Tallskog vid Piltsusj:s mynning. Flygande kl. 18-20 Sole i moln lugnt temp. kl. 19.00 18°
Sv:100 10.5. Under tallbark nära Piltsusj:s mynning. Trachypachys [Trachypachus] på fuktig ler sa fin sand vid randen av vattensjuk barrskog invid "Rajahovi" kantin. Pterostichus anthracinus, Elater o. Saprinus under [jatkuu]

Kirjautuminen

Kielet