n17-007.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa edelliseltä sivulta] stock vid Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning
Svi 101 10.5 2 km från Piltsusj:s mynning, granskog. Sållning i murkna aspstammar
Svi 102 10.5 Platsen som föreg. på ofta fuktig sandmark
Svi 103 10.5 Plats som föreg.björkskog, under björkbark
Svi 104 10.5 Plats som föreg. Sållning vid björkstubbar med rinnande sav
Svi 105 10.5 Flygande på dagen i solsken mellan plats som föreg. o. Rajahovi kantin
Svi 106 10.5 Flygande mellan kl. 18-20 på tallås nära Piltsusj:s mynning. temp 25°, svag vind, halvmulet, åska i luften
Svi 107 11.5 Under stockar o. bräden på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning. Car. menetr. vid vattenbrynen. Dom. Anisod-[jatkuu seuravalle sivulle]

[ei sivunumeroa]
-hinat[?] o. Stenus (några arter) o. Philanthus. Ag-6-punct Lor.pilie[Lar.?] [”Ag-6-punct” ja ”Lor.pilie” ovat kirjoitettu rivien väliin] Allmänna: Car. nitens, Pter.nigrita, Acup. dons.[”Acup. dons” on kirjoitettu rivien väliin], Poec. lepidus o. cupaeus. Phe Loroere...[Laraesima?] De flesta ex.0-10 m fr. vattenbrynet

Svi 108 11.5 Som föregående
Svi 109 12.5 Flygande på dagen i barrskog 2 km norr om Piltsusj:s mynning
Svi 110 12.5 På sandmark 2 km norr om Piltsusj:s mynning
Svi 111 11-12.5 Flygande o. krypande nära Piltsusj:s mynning
Svi 112 13.5 Under bräden o. stockar[?] på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning
Svi 113 13.5 Som föregående
Svi 114 13.5 Slaghåv på gräsbevuxna stränder vid Piltsusj.
Svi 115 14.5 I skyttegropar på tallåsen vid Ladogas strand söder om Piltsusj:s mynning
Svi 116 14.5 Se n:o 91
Svi 117 14.5 Gumbaritza. Slaghåv

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet