n17-008.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroa]

[Jatkoa:] på ängsmarker norr om byn samt und[e]r stockar o. stenar på samma plats
Sv: 118 15.5. Under murkna stockar högre upp på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning
Sv: 119 15.5. I gropar på sandmark samt under bräden i tallskog nära Piltsusj:s mynning. I närheten av grop där Car. men anträffades försumpad björkskog [?: outo lause].
Sv: 120 15.5. På sandmar[k] 2 km norr om Piötsusj:s mynning. Några ex. flygande
Sv: 121 5.5-13.5 Gumbaritsa För det mesta Ladogas strand (Edelman)
Sv: 122 17.5 Gumbarits. Slaghåv på lundartade lokaler 1 km norr om byn
Sv 123 16-17.5 Gumbaritsa. På kulturbetonade lokaler, flygande o. på Ladogas strand

[Ei sivunumeroa]

Sv: 124 19.5 På sandig mark invid övergivna tyska korsur 300 m från Piltsusj:s mynning
Sv: 125 20.5 Under stockar på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning
Sv: 126 20-21.5. I gropar på sandmark i tall- o. blandskog närä Piltsusj:s mynning.
Sv: 127 21.5 Strand vid Piltsusj. Sand med slamskikt på ytan, ställvis rätt tät vegetation. Dom.[?] Dysch. globosus, D. arenosus, på platser med ren sand Bl. arenarius vidare Sten. bipunctatus, Bemb. [?: epäselvä sana] macul[atum] B. doris, B. humerale, B. obliqum [obliquum], B. mannerheimi, Acupalp. flavicoll[is], A. dorsal[is] A. exiguus, Elaphr. riparius, Syncalypta Georyssus [Georissus] crenulatus. Lalhrob[Lathrobium] fulvipenne L. fovulum, Hypn. riparius, Philanthus sp (3 arter), Stenus sp. Bledius pallipes? Bl. defensus?, Microlestes.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet