n17-019.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] mynning
Sv: 270 25.-30.7. Uslanka. På olika slags vegetation
Sv: 271 6.8. Uslanka I rutten kosvamp (Zimioma i murket träd)
Sv: 272 5.8. Under bark av murken gran (Euplectus o Hylurgops under bark av murket lärkträd)
Sv: 273 27.7.-2.8. Uslankaj:s mynning ler-sandstränder
Sv: 274 7.8. Uslanka I rutten svamp (brun kremlaliknande)
Sv: 275 7.8. Steniga stränder vid Vaaseni (Amara på sandmark)
Sv: 276 9.8. Uslanka söder om Syväri. (Oxyporus i kosvamp. Gyrophaena i trädsvampar på björk övriga mest i björksvamp. Dryocoetes under granbark)
Sv: 277 9.8. Uslanka. På Salix (Cis på trädsvampar på björk)
Sv: 278 9.8. Uslanka Vattenhåv i tät Carex- och Sciprus kärr

[ei sivunumeroa]

samt slaghåv på ängar vid Syväris strand
Sv: 279 12.8. Uslanka steniga stränder vid Uslankaj:s mynning i Syväri (Bledius, Limnichus o Dyschyrius [Dyschirius] pa [på] lerbrant vid Syväri 1 km norr om Uslanka)
Sv: 280 12.8. Uslanka. Släphåv på ängsmarker omkr. kl 19.00 (mulet)
Sv: 281 13.8. Sy Ala-Syväri Under stenar på ler-sandmark (kulturbet. lokal)
Sv: 282 11.-12.8. Uslanka Hästspillning
Sv: 283 1.8.-10.8. Uslanka i gropar o. under bräden o. dy på sandgrus o. lersand jord
Sv: 284 27.7.-10.8. Kuujärvi S. Pitkäjärvi (Edelman)

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet