n17-018.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
Ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

Sv: 252 24.7 Mellan Kuujarvi [Kuujärvi] o. Uslanka (etikett. Kuuj.) Under bark av murken upprättstående gran
Sv: 253 24.-25.7 Uslanka. I gropar o. under bräden på kulturbetonade lokaler (ler-sand) i byn
Sv: 254 25.7 Uslanka kl 20.00 Svärmande i kvällsol vid dynghög
Sv: 255 26.7 Uslankajokis mynning i Syväri. Steniga stränder
Sv: 256 26.7 Uslankajokis mynning i Syväri. Sandstränder
Sv: 257 26.7 Uslanka. Slaghåv i kvällssol på sandmarker (delvis sanka) vid Syväri
Sv: 258 27.7 Uslankajokis mynning i Syväri steniga stränder (Agapunthia på ett Spriea[Spirea]-blad 500 m öster om Uslankaj:s mynning
Sv: 259 29.7 Uslanka. I vattensamlingar på äng vid Syväri. Tät vegetation Carex, Alisma, Butomus m. m.

[Ei sivunumeroa]

Sv: 260 29.7 Mynning Uslanka I mynningen av liten bäck i Syväri lugnvatten. Rel. gles veg. Fint ler-sandbotten
Sv: 261 29.7 Uslanka kl. 19.00 flygande i kvällsol vid dynghög
Sv: 262 29.7 Uslanka se n:o 257
Sv: 263 14.7-22.7 Uslanka (Edelman)
Sv: 264 24-26.7 Kuujärvi (Edelman)
Sv: 265 30.7 Uslanka Svärmande kl. 19. (halvmulet) kring stall (hö, halm, spillning)
Sv: 266 30.7 Uslanka. I skyttegravar i ler-sand o lera på kulturmarker
Sv: 267 2.8 Uslankaj:s mynning i Syväri. Steniga stränder
Sv: 268 2.8 Uslanka. Slaghåv på torra ängsmarker vid Syväri och Uslankajoki
Sv: 269 3.8 Uslankaj:s mynning i Syväri. Steniga stränder (Choleva i grop på torr sandmark nära Uslankaj:s [jatkuu]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet