n17-017.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Sv: 238 16.7 Plats som föreg. Slaghåv på ängsmarker samt på sandiga lokaler
Sv: 239 17.7 Pitkäjärvis västra strand 1,5 km från sydspetsen. Nanoph. sahlbergi o. 1 ex. Sap. populnea o. Stenius på våt strandäng. (Sphagnum, Nardus stricta, Potentilla erecta, Carex godenowi [goodenowii, nyk. nigra], Molinia caerulea, Juncus m.fl.) 1 ex.Saperda på Salix, Strangalia nigripes på blommande Angelica o. Knantia [Knautia], resten på ängs olika ängsmarker (Sten Vattenskalbaggarna i låg gräsrik strand av Pitkäjärvi.
Sv: 240 18.7 2 km S Pitkäjärvi. Kl. 18-19 flygande ovan o.krypande (bl.a. Liopus 2 ex.) på färska granstammar.
Sv: 241 19.7 2 km S Pitkäjärvi. i grop. 2 Atheta flygande. Strangalia på blommande Angelic [Angelica] vid sydändan av Pitkäjärvi
Sv: 242 21.7 700 m S Pitkäjärvi på färska tallstammar i solsken

[ei sivunumeroa]

Sv: 243 21.7 Slaghåv på ängsmarker vid sydändan av Pitkäjärvi (Tropideres på murken albark)
Sv 244 21.7 Som s>föregående Leptura o. Strangalia mest blommande Angelica
Sv: 245 21.7 2 km S Pitkäjärvi flygande kl. 19-20 på färska granstammar (Liopus krypande)
Sv: 246 21.7 Slaghåv på plats som 239.
Sv: 247 22.7 Ängsmarker vid sydändan av Pitkäjärvi. Strangalia nigripes. Xylotrechus (12.7) på asp.
Sv: 248 16.7 2 km S Pitkäjärvi i murken kosvamp
Sv: 249 8.-20.7 2 km S Pitkäjärvi I gropar i sandbank i gles lövskog
Sv: 250 14.-20.7 2 km S Pitkäjärvi Lövängar o torrare backar i gles lövskog
Sv: 251 13.-20.7 2 km S Pitkäjärvi på färska granstammar

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet