n199-028.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
762

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 762

SIBBO, KITÖ

16 juli 1950 Under barken av liggande sälg-
stock.

8855 Euplectus

På döende av Tetropium fuscum
angripen gran.

8856 Phloeopora testacea Mannh.

BORGÅ

19 juli 1950 Under sten på ballastplats.

8857 Synuchus nivalis Panz.

HELSINGE, LINNA GÅRD

20 juli 1950 Ur kläckningslåda med kajbo.

8858-8860 Philonthus fuscus Grav.
8861-8862 Atheta nigricornis Thoms.
8863-8864 Dendrophilus punctatus Hbst

21 juli 1950 Kläckt ur puppa.

8865 Saperda perforata Pall.

SIBBO, LÖPARÖ

21 juli 1950 På fälld sälg.

8866 Dromius marginellus P.
8867 Acanthoderes clavipes Schrk
8868 Anthribus albinus L.

Med slaghåv

8869 Pogonochaerus decoratus Frm.

Kirjautuminen

Kielet