n199-037.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
771

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 771

Sållning vid Vanda ås strandslutt-
ning i parken vid ån i hörnet vid
Turkkibacka.

9126 Oxypoda opaca Grav.

Sållning under asparna vid ån mitt-
emot Königstedt.

9127 Badister lacertosus Sturm
9128 Agonum quadripunctatum De G.
9129 Dromius agilis F.
9130 Phyllodrepa nigra Grav.
9131 Deliphrum tectum Payk.
9132 Lathrimeum atrocephalum Gyll.
9133 Stilicus rufipes Germ.
9134 Gyrophaena
9135 Soronia grisea L.
9136 Atomaria berolinensis Kr.
9137 Halyzia 16-guttata L.
9138 Dorytomus affinis Payk.
9139-9149 Dorytomus dejeani Faust
9150 Dorytomus tremulae Payk.
9151 Scleropterus serratus Germ.

Sållning vid kajbo vid på sommaren
fälld asp och av mossa och löv i
närheten.

9152 Acrotrichis intermedia Gillm.
9153 Quedius
9154 Mycetoporus splendidus Grav.
9155 Atheta pilicornis Thoms.
9156-9157 Atheta myrmecobia Kr.
9158 Corticarina gibbosa Hbst
9159 Anthicus antherinus L.
9160-9168 Dorytomus dejeani Faust

Under barken av liggande asp i parken
vid ån.

9169 Philonthus expectatus Smet.

Kirjautuminen

Kielet