n199-038.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
772

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 772

Sållning av mossa från stående
aspar i parken vid ån.

9170 Dromius agilis F.
9171 Dromius marginellus F.
9172-9174 Stenus carbonarius Gyll.
9175 Lathrobium longulum Grav.
9176 Leptusa fumida Kr.
9177 Amischa analis Grav.
9178-9179 Atheta myrmecobia Kr.
9180 Atheta fungi Grav.
9181 Leptusa
9182 Euplectus
9183 Epuraea
9184 Atomaria
9185-9187 Lathridius lardarius De G.
9188 Lathridius pandellei Bris
9189-9194 Enicmus transversus Ol.
9195 Corticarina
9196-9200 Corticarina
9201 Phyllotreta nigripes F.
9202-9205 Dorytomus dejeani Faust

12 nov. 1950 Ur kläckningslåda med kajbo.

9206-9290 Philonthus fuscus Grav.
9291 Dendrophilus punctatus Hbst
9292 Trox scaber L.

25 nov. 1950 Sållning av bark och mossa från
nästan död asp i allén vid rian.
Se nr 9040-9085

9293 Nudobius lentus Grav.
9294-9296 Acritus minutus Hbst
9297-9298 Glischrochilus
9299-9301 Enicmus minutus L.
9302 Corticarina

Kirjautuminen

Kielet