n199-040.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
774

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 774

Sållning vid Vanda ås strandslutt-
ning vid bortre sidan av Turkkibacka
under vide- och albuskar.

9492-9493 Notiophilus palustris Duft.
9494 Notiophilus biguttatus F.
9495-9497 Trechus quadristriatus Schrk
9498-9500 Mycetoporus splendidus Grav.
9501-9502 Atheta angustula Gyll.
9503 Atheta fungi Grav.
9504-9520 Dasyglossa prospera Er.
9521 Orchesia minor Walk.
9522 Ceuthorrhynchus
9523-9524 Pseudoscorpionidea

Sållning vid Vanda ås strandslutt-
ning vid Turkkibacka närmare parken
vid ån.

9525 Notiophilus palustris Duft.
9526 Clambus armadillo De G.
9527 Atheta gregaria Er.
9528 Atheta
9529-9530 Dasyglossa prospera Er.
9531-9535 Brachygluta haematica Leach
9536 Bythinus macropalpus Aubé
9537 Dorytomus taeniatus F.
9538 Dorytomus taeniatus F.

Sållning av stranddrift vid Vanda ås
strandsluttning vid Turkkibacka.

9539 Ochthebius stockmanni B.-B.
9540 Trogophloeus elongatus Er.
9541 Tachyporus hypnorum F.
9542 Sipalia circellaris Grav.
9543-9544 Amischa analis Grav.
9545 Dasyglossa prospera Er.
9546 Phyllotreta nigripes F.
9547 Dorytomus salicis Walt.

Kirjautuminen

Kielet