n199-042.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
776

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 776

9617 Leptusa
9618 Euplectus punctatus Muls.
9619-9620 Acritus minutus Hbst
9621-9623 Glischrochilus
9624 Enicmus

Sållning av mossa från aspar i
skogen mellan beteshagen och parken.

9625-9629 Phyllodrepa nigra Grav.
9630 Atheta silvicola Kr.
9631 Phloeopora angustiformis Baudi
9632 Euplectus
9633 Trimium brevicorne Reich.
9634 Corticarina
9635 Cis alni Gyll.

Sållning av mossa och barkbitar från
aspar i allén vid Turkkibacka.

9636 Phyllodrepa nigra Grav.
9637-9638 Amischa sarsi Munst.
9639 Lathridius lardarius De G.
9640-9641 Corticaria impressa Ol.
9641-9642 Corticarina [9641 yliviivattu pois]

Sållning av jord, korta kvistar och
löv hopskrapade vid roten av en
Sambucus racemosa- och en Salix-buske
vid Turkkibacka.

9643 Dromius sigma Rossi
9644 Acrotrichis longicornis Mannh.
9645 Mycetoporus
9646-9649 Dasyglossa propera Er.
9650-9666 Brachygluta haematica Leach
9667 Corticaria
9668 Pseudoscorpionida

Kirjautuminen

Kielet