n199-186.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
919

[s] 919

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

BORGÅ, SÖDERSKÄR, OXELHUVUDET

20 juli 1961 I hällkar.

5737 Ilybius subaeneus Er.
5738 Enochrus quadripunctatus v. sahlbergi Fauv.

SIBBO, TALLHOM

20 juli 1961 På verandan.

5739 Criocephalus rusticus L.

21 juli 1961 Med vattenhåv från vattensamling på berget.

5740-5741 Hydroporus erythrocephalus L.
5742 5744 Hydroporus tristis Payk.
5745 Agabus bipustulatus L.
5746 Anacaena limbata F.
5747-5748 Enochrus affinis Thunb.

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

21 juli 1961 Ur kläckningslåda med stockar från liggande gran.

5749 Monochamus rosenmülleri Cederhj.

SIBBO, TALLHOLM

24 juli 1961 I bräckt vatten(samling) nära udden.

5750 Bidessus gerninus F.
5751 Coelambus impressopunctatus Schall.
5752 Hydrobius rottenbergi Gerh.
5753 Enochrus quadripunctatus Hbst
5754 Saprinus

Kirjautuminen

Kielet