n199-187.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
920

[s] 920

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

24 juli 1961 Ur kläckningslåda med stockar från liggande gran.

5755 Monochamus rosenmülleri Cederhj.

25 juli 1961 Se föreg.

5756 Monochamus rosenmülleri Cederhj.

26 juli 1961 Se föreg.

5757 Monochamus rosenmülleri Cederhj.

SIBBO, TALLHOLM

26 juli 1961 På Chrysanthemum leucanthemum.

5758 Dasytes

På död abborre.

5759 Atheta divisa Märk.
5760-5762 Atheta
5763 Saprinus

Sållning av våt tång vid nätställningarna.

5764 Laccobius minutus L.
5765 Philonthus sordidus Grav.

Sållning av torr tång.

5766-5767 Ptenidium fuscicorne Er.
5768 Acrotrichis
5769 Ocalea
5770 Galeruca

Kirjautuminen

Kielet