n199-218.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
951

[s] 951

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

6994-7000 Ceuthorrhynchus
7001-7005 Ceuthorrhynchus
7006-7007 Ceuthorrhynchus cakilis V. Hansen

Sållning av högre upp på land belägen tång.

7008 Cercyon litoralis Gyll.
7009 Trogophloeus rivularis Motsch.
7010 Lathrobium elongatum L.
7011 Quedius
7012 Autalia
7013 Atheta vestita Grav.
7014-7016 Atheta pygmaea (Grav.) Will.
7017 Ocalea picata Steph.

Sållning av tång och sjögräs nära vattenbrynet.

7018 Cercyon analis Payk.
7019-7022 Trogophloeus rivularis Motsch.
7023-7024 Philonthus umbratilis Grav.
7025 Philonthus quisquiliarius Gyll.
7026 Atheta vestita Grav.
7027-7029 Atheta halophila Thoms.
7030 Oxytelus nitidulus Grav.
7031-7033 Autalia
7034 Hypnoidus

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

31 juli 1963 Ur kläckningslåda med 3 år gammal granstock.

7035 Monochamus rosenmulleri Cederhj.

SIBBO, TALLHOLM

31 juli 1963 Inomhus.

7036 Ptinus fur L.

Kirjautuminen

Kielet