n199-219.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
952

[s] 952

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

1 aug. 1963 Vid verandatrappan.

7037 Synuchus nivalis Panz.

Inomhus

7038 Tenebrio molitor L.

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

2 aug. 1963 Ur kläckningslåda med 3 år gammal granstock.

7039 Monochamus rosenmülleri Cederhj.

SIBBO, TALLHOLM

6 aug. 1963 I nedgrävd burk med kött.

7040-7041 Philonthus chalceus Steph.

7 aug. 1963 Se föreg.

7042 Philonthus chalceus Steph.

I nedgrävd burk vid vattentunnan.

7043 Staphylinus stercorarius Ol.

I burk med ost i sorkhål.

7044 Catops nigrita Er.
7045 Conosoma marshami Steph.

I burk med kött i sorkhål.

7046-7048 Sciodrepa watsoni Spence
7049 Atheta

Vid brunnen.

7050 Anthophagus caraboides L.

Kirjautuminen

Kielet