n199-068.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
802

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 802

BORGÅ, ONAS, SOLSKINSHOLM

5 aug. 1951 Under barken av stående, torr,
grov klibbal.

1143 Leptusa fumida Er.
1144-1146 Euplectus punctatus Muls. 1946 ? [numero ja kys. merkki
1147-1148 Euplectus karsteni Reich. 1947 ? lisätty kynällä]
1149 Euplectus punctatus Muls.
1150 Bibloporus höglundi Palm ♂

På stammen av samma träd.

1151 Anobium rufipes F.

SIBBO, KITÖ

11 aug. 1951 Från nedblåst kråkbo.

1152 Cryptophagus

Under barken av bränd rönn.

1153 Phloeocharis subtilissima Mannh.
1154 Rhinosimus planirostris F.

Från ung, torr gran.

1155-1169 Polygraphus poligraphus L.

12 aug. 1951 Sållning av tång från vassviken.

1170 Cercyon litoralis Gyll.
1171 Chaetarthria seminulum Hbst
1172 Laccobius minutus L.
1173 Trogophloeus corticinus Grav.
1174 Atheta arctica Thoms.
1175 Atheta halophila Thoms.
1176 Atheta debilis (Er.) Joy
1177 Ocalea picata Steph.
1178 Hypnoidus
1179 Corticaria impressa Ol.
1180-1181 Anthicus flavipes Panz.

Kirjautuminen

Kielet