n199-071.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
805

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 805

24 aug. 1951 Kläckt ur sälg.

1251-1252 Aromia moschata L.

SIBBO, LÖPARÖ

24 aug. 1951 På stående murken, smal och hög
björkstubbe.

1253 Stenichnus exilis Er.

Sållning av liggande mycket murken
björk.

1254 Phloeocharis subtilissima Hannh.
1255 Acrulia inflata Gyll.
1256-1257 Euplectus piceus Motsch.

På stående murken avbruten björk
med trädsvamp.

1258 Ennearthron cornutum Gyll.
1259 Cis jacquemarti Mell.

BORGÅ, ONAS, SOLSKINSHOLM

26 aug. 1951 Kläckta ur puppor, tagna den
20.7.1951 från kullfallen grov
Hansenia-tall.

1260-1264 Zilora ferruginea Payk.

BORGÅ, ONAS, LINHOLM

26 aug. 1951 Från liggande torr Hansenia-gran.

1265 Dromius fenestratus F.
1266 Phloeocharis subtilissima Mannh.
1267 Acrulia inflata Gyll.
1268-1273 Oligota apicata Er.
1274-1275 Leptusa pulchella Mannh.
1276-1277 Leptusa fumida Er.

Kirjautuminen

Kielet