n199-074.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
808

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 808

1397-1398 Homalota plana Gyll.
1399 Cryptophagus corticinus Thoms.

14 okt. 1951 Under barken av bränd tallstubbe.

1400 Adelocera fasciata L.
1401 Pytho depressus L.

På trädsvamp från liggande björk.

1402 Leptusa pulchella Mannh.
1403-1404 Cis hispidus Payk.

Sållning under en björk angripen av
Hylecoetus dermestoides.

1405 Phloeonomus lapponicus Zett.
1406 Epuraea
1407 Epuraea angustula Sturm
1408-1409 Rhizophagus
1410 Ennearthron affine Gyll.
1411-1412 Trypodendron signatum F.

Under barken av liggande grov björk.

1413 Quedius
1414 Dendrophagus crenatus Payk.
1415 Rhagium inquisitor L.

Sållning av bark, trädsvamp och
murket trä från liggande grov björk.

1416 Philonthus expectatus Smet.
1417 Atheta arctica Thoms.
1418 Atheta aequata Er.
1419-1420 Rhizophagus
1421-1460 Cis jacquemarti Mell.
1461 Cis boleti Scop.
1462 Bolitophagus reticulatus L.

Kirjautuminen

Kielet