n199-082.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
816

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 816

HELSINGE, KIRKKA

2 juni 1952 På husvägg.

1774 Lamia textor L.

SIBBO, TALLHOLM

7 juni 1952 På marken.

1775 Chrysomela polita L.

Flygande.

1776 Xylita laevigata Hellenius

12 juni 1952 På tall.

1777 Dromius marginellus F.
1778 Brachyderes incanus L.
1779 Blastophagus minor Hart.

BORGÅ, LÅNGÖR

17 juni 1952 Sållning av tång.

1780-1781 Dyschirius globosus Hbst
1782 Pterostichus vernalis Panz.
1783 Cercyon depressus Steph.
1784-1785 Cercyon litoralis Gyll.
1786 Cafius xantholoma Grav.
1787-1816 Halobrecta flavipes Thons.
1817 Cantharis
1818-1819 Cryptophagus bimaculatus Panz.
1820 Corticarina impressa Ol.
1824 Phyllotreta

BORGÅ, ONAS, LINHOLM

22 juni 1952 På murken al.

1822 Phloeocharis subtilissima Mannh.

Kirjautuminen

Kielet