n199-083.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
817

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 817

1823 Ennearthron cornutum Gyll.
1824-1829 Abdera flexuosa Payk.
1930[1830?] Sinodendron cylindricum L. [?! numero]

Sållning av liggande murken gran
med Camponotus.

1831 Quedius
1832 Conosoma testaceum L.
1833 Bolitobius lunulatus L.
1834 Crypturgus hispidulus Thoms.
1835 Euplectus
obs.nr? 1834 Euplectus decipiens Raffr.

Sållning av bark från grov gran.

1836-1839 Cryphalus

Sållning av albark.

1840-1841 Ennearthron cornutum Gyll.
1842 Abdera flexuosa Payk.

SIBBO, TALLHOLM

24 juni 1952 På fönster.

1843 Cis hispidus Payk.

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

25 juni 1952 Med slaghåv på Calla palustris.

1844-1847 Stenus argus Grav.
1848-1849 Stilbus
1850-1887 Tanysphyrus lemnae Payk.

På trädsvamp på murken al.

1888 Ennearthron cornutum Gyll.
1889-1891 Abdera flexuosa Payk.

Kirjautuminen

Kielet