n199-084.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
818

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 818

I hällkar på Typha.

1892-1894 Haliplus immaculatus Gerh.

I trädsvamp på al.

1895-1906 Ennearthron cornutum Gyll.

Med slaghåv.

1907 Elater
1908 Phalacrus nigrinus Marsh.
1909 Apion

SIBBO, TALLHOLM

28 juni 1952 Flygande.

1910 Rhizophagus picipes Ol.

På vägen till bryggan.

1911 Harpalus luteicornis Duft.

9 juli 1952 Flygande.

1912 Criocephalus rusticus L.

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

12 juli 1952 Med slaghåv på Calla palustris.

1913-1914 Stenus bifoveolatus Gyll.
1915 Stenus argus Grav.
1916 Stenus bifoveolatus Gyll.
1917 Stenus argus Grav.
1918-1921 Cyphon
1922 Cyphon
1923 Abdera
1924-1934 Tanysphyrus lemnae Payk.
1935 Rhinoncus

Kirjautuminen

Kielet