n199-098.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
832

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

[s] 832

SIBBO, TALLHOLM

19 juni 1953 På marken framför trappan.

2428 Harpalus tardus Panz.

På bryggan.

2429 Staphylinus ophthalmicus Scop.

BORGÅ, ONAS, FÅRHOLM

23 juni 1953 I havet vid stranden.

2430 Platambus maculatus L.

BORGÅ, ONAS, SOLSKINSHOLM

23 juni 1953 I trädsvamp på tall.

2431-2432 Gyrophaena boleti L.

På stående torr klibbal.

2433 Anobium rufipes F.

På Karl W.

2434 Triplax russica L.

SIBBO, TALLHOLM

23 juni 1953 I murken tallrot.

2435 Rhyncolus

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

23 juni 1953 Ur kläckningslåda med murken al.

2436 Dromius marginellus F.
2437 Conosoma testaceum F.

Kirjautuminen

Kielet