n199-100.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
834

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

[s] 834

2455 Cryptocephalus pusillus F.
2456-2459 Tanysphyrus lemnae Payk.

Med vattenhav från hällkar.

2460 Bidessus geminus F.
2461-2463 Haliplus confinis Steph.
2464-2465 Laccobius minutus L.

I hällkar med Typha.

2466 Bidessus geminus F.
2467-2469 Haliplus confinis Steph.
2470-2475 Laccobius minutus L.

I hällkar med smutsigt vatten.

2476 Hydroporus tristis Payk.
2477-2479 Deronectes griseostriatus De G.
2480 Haliplus immaculatus Gerh.

Med vattenhav i mossbevuxen vatten-
samling.

2481-2482 Hydroporus tristis Payk.
2483-2484 Hydroporus melanocephalus Marsh.
2485-2489 Hydroporus melanarius Sturm
2490 Agabus bipustulatus L.

I starkt algbevuxet hällkar nära
havsnivån.

2491-2496 Bidessus geminus F.
2497 Deronectes griseostriatus De G.
2498-2499 Haliplus confinis Steph.
2500-2509 Haliplus immaculatus Gerh.
2510-2522 Laccobius minutus L.

Kirjautuminen

Kielet