n199-123.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
857

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

[s] 857

SIBBO, LÖPARÖ

5 juli 1954 Flygande.

3480 Mordella aculeata L.

SIBBO, TALLHOLM

5 juli 1954 I en skål på en död fluga.

3481-3488 Anthrenus museorum L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

6 juli 1954 Ur kläckningslåda med asp fälld
21.6.1954.

3489 Saperda perforata Pall.

7 juli 1954 Se föreg.

3490-3495 Saperda perforata Pall.
3496-3504 Trypophloeus bispinulus Egg.

SIBBO, TALLHOLM

7 juli 1954 Ur kläckningslåda med tall från
föreg. år

3505 Mycetochara axillaris Payk.

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

8 juli 1954 På en hög granstubbe.

3506-3507 Xylita livida Sahlb.

Med slaghåv på kärr med Calla.

3508-3509 Stenus argus Grav.
3510 Cyphon

Kirjautuminen

Kielet