n199-130.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
864

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

[s] 864

Under barken av liggande asp.

3678 Pterostichus aethiops Panz.

Under barken av granprops.

3679 Quedius

Sållning vid strandsluttningen nära
Turkkibacka.

3680 Bembidion dentellum Thunb.
3681-3682 Ochthebius stockmanni B.-B.
3683 Lathrimaeum atrocephalum Gyll.
3684 Philonthus
3685 Atheta aequata Er.
3686-3687 Atheta oblongiuscula Sharp
3688 Atheta fungi Grav.
3689 Trimium brevicorne Reich.
3690 Atomaria pusilla Payk.
3691 Corticaria elongata Gyll.

Under barken av en grov granstubbe.

3692 Pterostichus aethiops Panz.
3693 Silpha carinata Hbst

Sållning av bark från asp fälld
21.6.1954.

3694 Phloeonomus lapponicus Zett.
3695 Acritus minutus Hbst
3696 Rhizophagus
3697 Corticarina
3698 Anthicus antherinus L.

Kirjautuminen

Kielet