n199-131.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
865

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

[s] 865

URJALA, RAIKKO T. Brander

5 mars 1955 Ur bomaterial från fågelholkar.

3699-3707 Histerid-larver

ULVILA

8 maj 1955 Sållning längsmed stranden av
Kumo älv.

3708 Trichocellus
3709 Stenus humilis Er.
3710 Corticaria impressa Ol.
3711 Phyllodecta

Under alar och sälgar vid Kumo älv.
3712 Pterostichus strenuus Panz
3713 Agonum assimile Payk.
3714-3716 Arpedium quadrum Grav.
3717 Oxytelus rugosus F.
3718 Oxytelus nitidulus Grav.
3719 Tachinus
3720 Tachinus
3721 Gyrophaena
3722-3723 Sipalia circellaris Grav.
3724-3725 Atheta oblongiuscula Sharp
3726-3728 Atheta sulcifrons Steph.
3729 Atheta longicornis Grav.
3730 Atheta
3731-3732 Atheta fungi Grav.
3733 Meotica
3734-3736 Oxypoda opaca Grav.
3737 Cryptophagus linbergorum Bruce
3738 Aphodius prodromus Brahm

Från i Kumo älv flytande växtdelar.

3739 Clivina fcssor L.
3740 Dyschirius globosus Hbst
3741 Amara brunnea Gyll.
3742 Hydroporus palustris L.

Kirjautuminen

Kielet