n199-265.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
998

[s] 998

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

8764-8768 Acrotrichis platonoffi Renk.
8769-8772 Acrotrichis silvatica Rossk.
8773-8775 Omalium rugatum Rey
8776 Philonthus politus L.
8777 Atheta nigripes Thoms.
8778 Atheta crassicornis F.
8779-8780 Aleochara moerens Gyll.

I burk med ost i sorkgång.

8781 Catops morio F.
8782 Gorticaria impressa Ol.

6 aug. 1965 Sållning av mossa och ejderkadaver från föreg. år.

8783 Acrotrichis silvatica Rossk.

HELSINGE, LINNA GÅRD

6 aug. 1965 Vid ladugården.

8784 Oryctes nasicornis L.

EKENÄS, DRAGSVIK Kristian Stockmann

4 aug. 1965 På marken.

8785 Carabus hortensis L.

6 aug. 1965 På marken.

8786 Spondylis buprestoides L.

Kirjautuminen

Kielet