n15-024.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1939.

9241-9279 Lutto, 600 m. nedanom Köngäs 300 m. norr om Lutto, små vattensaml. 20.
9280-9284 Yläluostari, ler-sandstrandbank (prov) ovanom klostret, 27.
9285-9288 Yläluostari, leriga stränder vid bäck 1 km. nedanom Maja, 29.
9287-9296 Saariselkä, vid bäcken förbi lägerplatsen, 30.
9297-9305 Yläluostari, slaghåv och flygande nära Maja 24-28.
9306-9314 Ivalo, slaghåv på blommande hägg, 20.
9315-9328 Yläluostari, sandig mark (prov) på vänstra sidan av vägen Maja-klostret 100 m. fr. avtaget fr. stora vägen 26.
9329-9334 Saariselkä, sålln. i björkskog nära lägerplatsen 3.
9335-9359 Lutto, stenig strand nedanom Köngäs 16.
9360 Lutto, strax nedanom Köngäs, i vatten utan vegetation, 18.
9361-9366 Lutto, vid Kuivakoski, sålln. 27.
9367-9380 Lutto (Lkem) Raja-Jooseppi, torr sandstr. 24.
9381-9407 Lutto, slutet av 1:sta serp. efter Köngäs ler-sandstrand, 13.
9408-9417 Lutto, sumpiga stränder vid vattensaml. ovanom Kallokoski södra str. 6 km. fr. älven, 22.
9418-9423 Lutto, Kallokoski, steniga stränder, 8.

[ei sivunumeroa]

1939

9424-9443 Lutto, Kuivakoski, sandstränder, 27.
9444-9446 Lutto, Kuivakoski, träsvampar på björk. 6.
9447-9467 Lutto, sandstränder nedanom Köngäs, 17.
9468-9483 Lutto, långsluttande sandstrand vid övre delen av Kuivakoskis andra fors, 7.
9484-9504 Lutto (Li), 1:sta forsen, fin sand ovan den mossa 1-2 m. fr. vattnet, 22.
9505-9509 Lutto, 3 km. nedanom Köngäs, sand-lerbank (prov) vid utloppet av liten bäck, 12.
9510-9513 Lutto, Köngäs vid lägerplatsen, 17.
9514-9527 Lutto, Kuivakoski, 5.
9528-9533 Lutto, vid skogsbrynet vid första forsen serp. efter Köngäs, slaghåv, 14.
9534-9559 Lutto, Kuivakoski, sandstrand, 4.
9560-9562 Lutto, Köngäs, myrstack på kärr
9563-9572 Lutto, sandstränder nedanom Köngäs mittemot 1:sta serp., 18.
9573-9582 Lutto, 2-5 km. nedanom Köngäs, sandstränder, 12.
9583-9587 Lutto, rel starkt sluttande ojämn strand 300 m. nedan Köngäs (prov.) 5.
9588-9605 Lutto, gräsbevuxen sandstr. vid början av Kuivakoskis nedre fors, 5.
9606-9617 Lutto, i gran-björkskog 400 m nedanom (södra sidan) glänta, 18.
9618-9624 Lutto, Köngäs, under tallbark 13.
9625-9632 Lutto, nedanom Köngäs, ingen strandvegetation, 20.

XML file: 

User login

Languages