n15-030.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1939.

[näytenumerot yliviivattuja punaisella]
2101-2111 Paanajärvi, Takala, slaghåv på sälg på kärr vid bäck mellan Oulanka- och Sovajoki, 14. 6.
2112-2144 Paanajärvi, sålln. under sälgbuskar på äng vid Oulankajokis norra strand ca 500 m. fr. mynningen, 4. 6.
2145-2152 Paanajärvi, slaghåv på Mutkatunturi 18. 6.
2153 Paanajärvi, slaghåv på sälg, 16. 6.
2154-2170 Lutto, vattenhåv i vattensaml., 20. 7. (v.)
2171-2195 Lutto, 600 m. nedanom Köngäs 300 m. norr om Lutto, små vattensamling. 20. 7. (v.)
2196-2198 Lutto, vattenhåv i vattensaml., 20. 7. (v.)
2199-2213 Paanajärvi, slaghåv på sälg vid Oulankajois södra strand 400 m. fr. mynningen 16. 6, (v.)
2214-2247 Paanajärvi, Takala, slaghåv på sälg på kärr vid bäck mellan Oulanka- och Sovajoki, 14. 6.
2248-2251 Saariselkä, på sälg nära lägerplatsen, 3. 7.
2252-2258 Lutto, slaghåv på sälg vid Köngäs, 14. 7.
2259-2266 Lutto, sälg vid Kellokoski, 9. 7.
2267-2335 Yläluostari, lerstränder nära hotellet västra stranden, 24. 7.
2336-2355 Yläluostari, 200 m. nedanom Majala (östra str.) småstenig strand, 26. 7.
2356-2401 Yläluostari, mellan hotellet och klostret. Rel. låga branta lerstränder bevuxna med mossa, 25. 7.

[ei sivunumeroa]

1939

2402-2419 Yläluostari, 1 km. ovanom klostret, västra stranden, hög ler-sandbrant 26. 7.
2420-2426 Petsamo fjord, stenig strand i liten vik c:a 3 km. fr. Liinahamari åt havet, vattensaml. i bergsskrevor, 30. 7.
2427-2468 Yläluostari, mellan hotellet och klostret flack ler sandstr., mest några m. upp på stranden bl. ler-sandbland. växtavfall, 28. 7.
2469-2476 Yläluostari, sandig mark (prov) på vänstra sidan av vägen till klostret 100 m. fr. avläget fr. stora vägen, 26. 7.
2477-2486 Paanajärvi, Oulankajoki, södra stranden 200 m.-1 km. fr. mynningen, svärmande kl. 19-21. 13. 6.
2487-2497 Yläluostari, klostret - 1 km. nedanom Majala flacka ler-sandstränder 28. 7.
2498-2533 Yläluostari, mellan klostret och Majala, flacka sandstränder bl. ler-sandbland. växtavfall, 25. 7.
2534-2556 Paanajärvi, Oulankajokis södra stranden 800 m. fr. mynningen, svärmande, 16. 6.
2557-2570 Yläluostari, lerstrandbankar ovanom klostret 27. 7.
2571-2577 Yläluostari, steniga stränder mellan klostret och Majala, 27. 7.

User login

Languages