n15-037.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1942
[Numerot ovat yliviivattu punaisella]
8828-8856 Syväri,Karelka Emil och Caesar. På fönster i blockhus. 13-16. 9. 1942
8857-8981 Nurmoila i gropar på sandås 29.8 -5.9 1942
8982-9048 Syväri,Karelka Fredrik, Caesar och Emil på fönstret i blockhus 20-26. 8. 1942
9049-9069 Syväri, Gumberitsa,Piltsusj. på svampar under björkbark (liten gul tomicid under aspbark) 27. 8. 1942
9070-9103 Nurmoila under stenar och stockar på åker 2. 9. 1942
9104-9185 Nurmoila potatisgropar 5-9. 9. 1942
9186-9206 Syväri, Karelka Emil, sålln.i fuktig björk- alskog 22. 9. 1942
9207-9222 Syväri, Karelka Emil, fönster i blockhus 29.9-1.10 1942
9223-9233 Syväri, Karelka Nixe under tallbarr. Under stockar vid Ladogas strand 7. 10. 1942
9234-9313 Syväri, Karelka sålln. under sälg vid liten bäck som utfaller i Zubetsjoki c:a 800 m. från dess mynning 7. 10. 1942
9314-9340 Syväri, Karelka under bräden och avfallsrester på lersandmark vid tyska korsubyn N. Nordpol. 17. 9. 1942
9341-9385 Syväri, Kuittinen i skyttegravar på sandig mark 2. 9. 1942

[ei sivunumeroa]

1942
[Numerot ovat yliviivattu punaisella]
9386-9410 Syväri, Karelka,Zubetsjoki flygande och krypande samt sålln. i fuktig björkskog 9-10. 8. 1942
9411-9485 Syväri, Karelka Fredrik, Emil, Ceasar krypande och flygande samt under stockar 15-21. 8. 1942
9486-9499 Nurmoila under stockar på åker 2. 9. 1942
9500-9515 Syväri, Gumbaritsa under stockar på Ladogas strand vid mynningen av Piltsusjoki 27. 8. 1942
9516-9574 Syväri, Karelka (P.E.) sålln. i våt björk-al-asp-sälgskog 8-11. 10. 1942
9575-9612 Nurmoila hästspillning 8-9. 9. 1942
9613-9707 Syväri släphåv i försumpad tall- och björkskog. Karelka, Fredrik 21. 8. 1942
9708-9743 Syväri, Segesajoki vattenhåv i ån och på albuskar 20. 9. 1942
9744-9906 Syväri, Karelka Emil Caesar sålln. i fuktig björk-sälgskog samt vattenhåv i grässumpmark 13-16. 9. 1942
9907-10000 Syväri, Karelka Fredrik i Spaghnum i försumpad tallskog 13. 8. 1942

Vita nummerlappar med vågrätt grönt sträck[=streck] betecknas gr.
[Sivulle on liimattu pieni lappu jossa lukee numero ”8240” yliviivattu vihreällä]
[Numerot ovat yliviivattu vihreällä]
1-25 Syväri samma som föregående [Fredrik i Spaghnum i försumpad tallskog?] 13. 8. 1942
28-78 Syväri, Karelka Fredrik, Emil 19-28. 8. 1942
79-103 Syväri, Karelka Emil – Caesar, under tall- och granbark 25. 9. 1942

User login

Languages