n15-038.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1941 1942, 1943.

[kaikissa hav. numeroissa vihreä yliviivaus]

104-129 Syväri, Karelka, Emil sålln. i våt björk-asp-tallskog, 25. 8. 1942
130-131 Syväri, Karelka, mellan Zubets och Piltsu under stockar på Ladogas strand, 25. 8. 1942
132 Syväri, Karelka, under bräden på sandmyrmark vid tyska korsubyn 19. 9. 1942
133-138 Syväri, Karelka, under murkna stockar och grenar i fuktig tall-björk-skog, 20.-24. 8. 1942
139 Syväri, Karelka, på fönster i blockhus 13.-16. 9. 1942
140 Syväri, Karelka, Caesar, grop i fuktig tall-björkskog 8. 9. 1942
141-142 Syväri, Gumbaritza, vattenhåv i Piltsusj, 200-300 m. fr. mynningen, mest bland [sana?] en spångbro drivna växtlämningar 5. 5. 1943
143 Syväri, Gumbaritza, gropar på sandmark i tallskog vid Piltsusj:s nedre lopp 4. 6. 1943
144-145 Syväri, Segesanjoki, strandbankar, lersand med tunt humus[sana?] 23. 5. 1943
146-167 Tenala, Skogby, sandmarker, 7. 1941
168-273 Eckerö, Storby, i havsvikar nära tullhuset, 1. 7. 1942

[ei sivunumeroa]

1941, 1942.

274-324 Jomala, Möckelö, större, grund vattensamling, veg. Carex, Scirpus o. Galium pal. 4. 7. 1942
325-367 Mariehamn, slaghåv på lövängar S. Socis kl 22.00-23.00, 29. 6. 1942
368-434 Jomala, Möckelö, mindre vattensamling, bevuxen med Carex, Scirpus, Galium palustre o. Salix, 4. 7. 1942
435-567 Geta, Snäckön, Slaghåv på ek-al-asp lövängar, 28. 6. 1942
568-599 Helsinge, vattenhåv i bäck o. under bark, 21. 6. 1942
600-703 Mariehamn, slaghåv på stranden nära Socis kl. 21.00-22.30, 2. 7. 1942
704-772 Mariehamn, Slaghåv på lövängar nära Socis, 28. 6. 1942
773-894 Jomala, Espholm, grund havsvik med vegetation, 2. 7. 1942
895-931 Jomala, Möckelö, liten vattensamling bevuxen med Carex och Scirpus, 4. 7. 1942
932-953 Mariehamn, slaghåv på udde 1 km. S Mariehamns Socis, 2. 7. 1942
954-986 Mariehamn, Slaghåv på lövängar 1 km. S om Socis c:a kl. 22.00, 30. 6. 1942
987-996 Mariehamn, Slaghåv på lövängar S. Socis, 29. 6. 1942
997-998 H:fors, Sandhamn, sandmark, 7. 1942
999-1000 Tenala, Skogby, flygande 7. 1941

XML file: 

User login

Languages