n15-039.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1941, 1942
[Numerot ovat yliviivattu vihreällä]
1001-1084 Mariehamn, slaghåv på ängar vid Socis, kl. 21.30-22.30 30. 6. 1942
1085-1092 H:fors, Bot. trädg. På Hesperis o. Lamium, 7. 1942
1093-1094 Hangö. Sandmark, 6. 1942
1095-1097 Tenala, Skogby, sandmark 7. 1941
1100-1130 Lemland, Slätskär, slaghåv på lövängar, 29. 6. 1942
1131-1146 Jomala, Hammarudda, i tång, 3. 7. 1942
1147-1186 Mariehamn, slaghåv på lövängar söder om Socis kl. 22.00-23.00 28. 6. 1942
1187-1220 Jomala, Hammarudda, i tång, 3. 7. 1942
1221-1265 Lemland, Nåtö, Idholm, slaghåv på lövängar, 29. 6. 1942
1266-1401 Jomala, Hammarudda, vattenhåv i grund kärrartad vattensamling. Veg. Scirpus o. Carex. 3. 7. 1942
1402-1463 Helsinge, Linna, slaghåv vid ån, 21. 6. 1942
1464-1503 Mariehamn, slaghåv på lövängar S.Socis kl. 22.00-23.00, 28. 6. 1942
1504-1540 H:fors, Sandhamn, Riviera, sandstrand 2-4 cm humus[?] blandat skikt. Gles veg. 22-25. 6. 1942
1541-1616 Mariehamn, Slaghåv på lövängar S. Socis kl. 22.00-23.00., 28. 6. 1942
1617-1623 H:fors, i Ulrikasberg.
1624-1645 Jomala, Espholm, vattenhåv i vattensaml. med veg. Scirpus palustre, Carex, o. Galium palustre, 5. 7. 1942

[ei sivunumeroa]

1942
[Numerot ovat yliviivattu vihreällä]
1646-1656 Jomala 1,5 km. norr om Mariehamn. Under bark av liggande askstock (Hydrop. i vattensamling) 27. 6. 1942
1657-1670 Lemland, Slätskär, Under sten i havssvik (Hydrop. i vattensaml. i bergsskreva) 29. 6. 1942
1671-1715 H:fors, Bot.trädg. På Hesperis Cochlearia, Lamium, Verbascum o.olika Cruciferae, 16. 7. 1942
1716-1756 Jomala, Möckelö, under tång på gräsbevuxen strand, 27. 6. 1942
1757-1781 Lemland, Nåtö, slaghåv på lövängar 29. 6. 1942
1782-1793 H:fors, Sandhamn, havsstrand, humus-grus-sand. vegetation 8. 7. 1942
1794-1838 Jomala, se n:o 1646-1656. 27. 6. 1942
1839-1924 Jomala, Hammarudda, i havstång på sandstränder, 3. 7. 1942
1925 Helsinge, Linna i aspstam 21. 6. 1942
1926-1939 H:fors, Sandhamn, torra marker, 6. 1942
1940-1966 Jomala, strand mellan Ramsholmen och udden vid NW stranden av Möckelöfjärden. Veg. Carex, Juncus o. gräs. Mest under stenar, 30. 6. 1942
1967-1980 Eckerö, Storby, Käringsund, grund havsvik med veg. 1. 7. 1942
1981-1996 Sjundeå, Nordanå, under stenar o. stockar vid stranden av Viks träsk, 25. 5. 1942

XML file: 

User login

Languages