n198_1-044.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
542

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 542

7696 Doryctes striatellus Nees (Hym.)

26 juni 1943 Ur kläckningslåda med sälg fälld
23.6.1943.

7697-7699 Saperda similis Laich.

27 juni 1943 Ur kläckningslåda med sälg fälld
23.6.1943.

7700 Saperda similis Laich.

JYVÄSKYLÄ, Stationsområde

27 juni 1943 På skivsvamp på järnvägssyllar.

7701-7704 Mycetophagus piceus F.

Under bark av murken björkved.

7705 Tachys bisulcatus Nicol.
7706 Philonthus
7707 Mycetophagus

Under murkna järnvägssyllar och
papperssäckar.

7708 Clivina fossor L.
7709 Trechus rubens F.
7710 Harpalus quadripunctatus Dej.
7711 Pterostichus oblongopunctatus F.
7712 Pterostichus vernalis Panz.
7713 Tachinus

JYVÄSKYLÄ, Taunajoki dalgång

27 juni 1943 Under barken av liggande med sten-
svamp bevuxen björkstam.

7714-7717 Cis alni Gyll.

User login

Languages