n198_1-043.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
541

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 541

På aspstubbe i allén vid rian.

7662 Xylotrechus rusticus L.

Ur kläckningslåda med asp.

7663-7664 Necydalis major L.

23 juni 1943 Ur kläckningslåda med sälg fälld
18.6.1942.

7665-7668 Aromia moschata L.

Ur kläckningslåda med asp.

7669 Platysoma deplanatum Gyll.
7670 Necydalis major L.

24 juni 1942 Ur kläckningslåda med asp.

7671 Necydalis major L.

Ur kläckningslåda med sälg fälld
föreg. dag i Forshagen.

7672 Cryptophagus
7673-7674 Saperda similis Laich.
7675-7683 Doryctes striatellus Nees (Hym.)

Ur kläckningslåda med sälg fälld
18.6.1942.

7684-7686 Aromia moschata L.

På liggande asp vid Turkkibacka.

7687-7694 Platysoma deplanatum Gyll.

25 juni 1943 Ur kläckningslåda med sälg fälld
23.6.1943.

7695 Saperda similis Laich.

User login

Languages