n198_1-046.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
544

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 544

Vattenhåvning i ett med Sphagnum igen-
vuxet dike i grankärr.

7777-7792 Hydroporus longicornis Sharp
7793-7802 Hydroporus melanarius Sturm
7803 Stenus bifoveolatus Gyll.
7804 Agabus guttatus Pavk.
7805-7806 Agabus vittiger Gyll.
7807 Agabus congener Thunb.

Under mycket lös bark på ca 20 cm tjock
liggande gran.

7808 Dasytes niger L.
7809-7813 Ostoma ferruginea L.
7814-7816 Mycetochara obscura Zett.
7817 Rhyncolus

I spillning.

7818 Oxytelus laqueatus Marsh.

Under lös bark på ca 30 cm tjock
liggande gran med talrika Pytho kol-
vensis-larver.

7819-7820 Olisthaerus substriatus Gyll.
7821-7822 Baptolinus pilicornis Payk.
7823 Quedius

I murken ca 30 cm tjock gran.

7824 Elater tristis L.
7825 Ostoma ferruginea L.
7826 Mycetochara obscura Zett.
7827 Ceruchus chrysomelinus Hochenw.

I gångarna av Blastophagus piniperda
på ännu delvis frisk ca 25 cm tjock
tall.

7828-7829 Phloeonomus lapponicus Zett.
7830-7831 Phloeonomus pusillus Grav.

User login

Languages