n198_1-047.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
545

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 545

7832 Phloeopara testacea Mannh.
7833-7835 Plegaderus vulneratus Panz.
7856-7838 Blastophagus piniperda L.

30 juni 1943 På ca 40 cm tjock kullfallen tall
i kärr.

7839 Phloeonomus lapponicus Zett.
7840 Placusa depressa Mäkl.
7841 Thanasimus formicarius L.
7842 Blastophagus minor Hart.
7843 Trypodendron lineatum Ol.
7844-7845 Orthotomicus proximus Eichh.

I barken av den ca 1,5 m höga stubben
av ovannämnda tall.

7846 Platysoma lineare Er.

På marken i granskog.

7847 Calathus micropterus Duft.

Flygande vid landsväg.

7848 Brachypterus urticae F.
7849 Aphodius lapponum Gyll.

Sållning av bark från en ca 2 m hög
stubbe av en ca 35 cm tjock och 26 m
lång tall. Tallen hade sannolikt
under vårvintern brutits av storm på
grund av att den var urholkad av Cam-
ponotus.

7850 Phloeonomus lapponicus Zett.
7851-7867 Phloeonomus pusillus Grav.
7868-7872 Placusa depressa Mäkl.
7873-7890 Plegaderus saucius Er.
7891-7914 Plegaderus vulneratus Panz.
7915 Micromalus parallelopipedus Hbst

User login

Languages