n198_1-157.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
655

[s] 655

[numerot yliviivattu sinisellä, kts. n198_1-004]

Sållning av mossa, löv och aspbark under asp.

3155 Bembidion gilvipes Sturm
3156 Badister lacertosus Sturm
3157 Cercyon haemorrhoidalis F.
3158 Agathidium bicolor J. Sahlb.
3159 Stenus clavicornis Scop.
3160 Philonthus
3161-3162 Quedius limbatus Heer
3163 Atheta
3164 Atheta linearis Grav.
3165 Phloeopora testacea Mannh.
3166 Leptusa fumida Er.
3167 Cerylon ferrugineum Steph.
3168 Orchesia micans Panz.
3169 Polydrosus
3170-3173 Dorytomus dejeani Faust

HELSINGE, LINNA GÅRD

9 nov. 1946 Sållning av löv och mossa under en stående asp i allén
vid Turkkibacka.

3174 Phloeonomus lapponicus Zett.
3175 Philonthus fuscus Grav.
3176 Philonthus exspectatus Smet.
3177 Amischa analis Grav.
3178 Stenichnus collaris Müll.
3179 Glischrochilus
3180 Cryptophagus
3181 Cryptophagus pallidus Sturm
3182 Cis hispidus Payk.
3183-3184 Cassida
3185 Cassida
3186 Otiorrhynchus

Sållning av löv och mossa längsmed branten av Vanda å i
parken vid ån.

3187 Bembidion articulatum Panz.
3188 Bembidion biguttatum F.

User login

Languages