n198_1-110.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
608

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 608

På skivsvamp på aspstam.

866-881 Gyrophaena joyi Wend.

Döda i kläckningslåda med asp.

882-883 Saperda perforata Pall.

Ur kläckningslåda med sälg tagen
samma år.

884-886 Aromia moschata L.

HELSINGFORS

28 juli 1945 Vid Bangatan.

887 Monochamus

HELSINGE, LINNA GÅRD

31 juli 1945 Kläckta ur puppor från liggande
asp i parken vid ån.

888-890 Saperda perforata Pall.

3 aug. 1945 På tåget Helsingfors-Idensalmi.

891 Pediacus fuscus Er.

SAARIJÄRVI, PYHÄHÄKKI

6 aug. 1945 Vid landsvägen, under barken av
granstubbe.

892 Melanotus rufipes Hbst
893 Dasytes

Under barken av liggande gran.

894-895 Leptusa

User login

Languages