n198_1-113.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
611

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 611

9 aug. 1945 På liggande ca 25 cm tjock tall.

1034 Ptiliolum caledonicum Sharp
1035 Atheta linearis Grav.

På liggande ca 8 cm tjock tall.

1036-1038 Baptolinus pilicornis Payk.
1039-1040 Quedius laevigatus Gyll.
1041 Stichoglossa prolixa Grav.

På gran av Pytho abieticola-typ.

1042 Dendrophagus crenatus Payk.

På liggande ca 20 cm tjock gran.

1043 Rhagium inquisitor L.
1044-1052 Hylurgops glabratus Zett.

På Polyporus på björk.

1053 Scaphosoma
1054 Acrulia inflata Gyll.
1055-1058 Cis jacquemarti Mell.
1059-1060 Cis
1061 Cis lineatocribratus Mell.
1062 Bolitophagus reticulatus L.

Vattenhåvning i bäck i mörk granskog
(Riippipuro).

1063 Hydroporus palustris L.
1064 Agabus
1065-1066 Ilybius guttiger Gyll.

I bäck från Riippipuro till Riippi-
lampi.

1067 Hydroporus obscurus Sturm
1068-1072 Ilybius guttiger Gyll.
1073 Enochrus affinis Thunb.

User login

Languages