n198_1-115.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
613

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 613

På en ca 15 cm tjock nyss död gran
på kärr.

1113-1114 Ernobius explanatus Nannh.
1115-1118 Polygraphus subopacus Thoms.

Med slaghåv längsmed diken och skogs-
bryn, huvudsakligen på sälg, kl.20-21.

1119-1120 Anthophagus caraboides L.
1121-1122 Anthophagus omalinus Zett.
1123-1125 Cryptocephalus labiatus L.
1126 Cryptocephalus decemmaculatus L.
1127 Plagiodera versicolora Laich.
1128-1129 Phyllodecta
1130-1132 Galerucella
1133 Apoderus coryli L.
1134 Apion
1135 Polydrosus
1136-1137 Rhynchaenus stigma Germ.

11 aug. 1945 På en ca 25 tjock nyligen kullfallen
gran.
1138-1145 Polygraphus poligraphus L.

Flygande över landsvägen till Viita-
saari

1146 Cicindela silvatica L.

På mjuk svamp på björk.

1147 Quedius laevigatus Gyll.
1148 Rhizophagus
1149-1157 Triplax scutellaris Charp.
1158 Cerylon histeroides F.
1159-1160 Cerylon ferrugineum Steph.

12 aug. 1945 Sållning av Sphagnum.

1161-1162 Hydroporus melanarius Sturm

User login

Languages