n197-013.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
8

[s] 8

30 maj 1928 På Spiraea ulmaria.

61-68 Haltica engströmi J. Sahlb.

På Salix.

69-74 Rhynchaenus foliorum Müll.

Vid stranden av Vanda å.

75-76 Bembidion articulatum Gyll.
77-78 Elaphrus riparius L.

31 maj 1928 På Carex acuta.

79-82 Donacia antiqua Kunze

På Prunus padus.

83-89 Phytodecta pallidus L.

På Polygonum.

90 Gastroidea polygoni L.

2 juni 1928 I utgångshålet av sin larvgång i
stubbe av 50-årig gran.

91-93 Hylecoetus flabellicornis Schnd.
94 Hylecoetus dermestoides L. ” [?:merkki]

Under barken av en granstubbe.

95 Elater cinnaberinus Eschz.
96 Dryocoetas autographus Ratzb.

På Polygonum.

97 Gastroidea polygoni L.

Vid bäckens strand.

98-99 Bembidion dentellum Thunb.

Kirjautuminen

Kielet