n197-014.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
9

[s] 9

3 juni 1928 På Barbaraea vulgaris.

100 Phyllotreta vittata F.
101 Meligethes aeneus F.
102 Chaetocnema concinna Marsh.
103 Phyllotreta undulata Kutsch.
104 Phyllotreta nemorum L.
105 Phyllotreta undulata Kutsch.
106 Phyllotreta vittata F.
107 Phyllotreta undulata Kutsch.
108 Phyllotreta vittata F.
109 Phyllotreta undulata Kutsch.
110 Phyllotreta vittata F.
111-112 Phyllotreta undulata Kutsch.
113-114 Phyllotreta nemorum
115-119 Ceuthorrhynchus floralis Payk.
120-121 Meligethes aeneus F.

Under barken av en björkstubbe.

122-123 Schizotus pectinicornis L.

På en granstubbe.

124 Thanasimus formicarius L.

4 juni 1928 Under barken av en granstubbe.

125 Notiophilus biguttatus F.
126 Notiophilus palustris Duft.

I färsk kospillning.

127-128 Aphodius pusillus Hbst

I utgångshålet av sin larvgång i en
granstubbe.

129-135 Hylecoetus flabellicornis Schnd.
136-142 Hylecoetus dermestoides L.

Kirjautuminen

Kielet