n197-035.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
30

[s] 30

25 maj 1931 På Ribes rubrum.

407-409 Polydrosus mollis Ström
410 Byturus tomentosus F.

På vägen till ån förbi växthuset.

411 Cicindela campestris L.

På marken i äppelträdgården.

412
413 Corymbites impressus F.
414 Batophila rubi Payk.
415 Chaetocnema hortensis Geoffr.
416 Lathrobium longulum Grav.

Flygande.

417 Athous subfuscus Müll.
418 Dolopius marginatus L.
419 Prosternon tesselatum L.

På marken.

420 Phytodecta quinquepunctatus F.

I brunnen i äppelträdgården.

421 Cytilus auricomus Duft.
422 Hydroporus nigrita F.

På Salix.

423-424 Phytodecta pallidus L.
425 Otiorrhynchus scaber L.
426-427 Curculio salicivorus Payk.

Kirjautuminen

Kielet