n197-036.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
31

[s] 31

28 maj 1931 På en död igelkott.

428-432 Hister striola Sahlb.
433 Hister unicolor L.
434 Hister cadaverinus Hoffm.
435 Philonthus splendens F.
436 Geotrupes stercorosus Scriba

På Salix i äppelträdgården.

437 Dolopius marginatus L.
438
439-440 Trachys minuta L.
441 Ceuthorrhynchus quercicola Payk.

På Salix.

442 Polydrosus mollis Ström

På Spiraea Chamaedrifolia.

443 Anaspis rufilabris Gyll.

På Crataegus coccinea.

444 Polydrosus mollis Ström

På Spiraea chamaedrifoiia.

445-447 Cychramus luteus F.

På vägen vid Turkibacka.

448 Bembidion mannerheimi Sahlb.
449 Asaphidion flavipes L.

25 maj 1931 Flygande vid Alilinna.

450 Aphodius pusillus Hbst
451 Phytodecta rufipes De G.
452 Cassida nebulosa L.
453 Cytilus auricomus Duft.

Kirjautuminen

Kielet