n8-118.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
117

[s] 117

Juli 1923.

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar

32 L. hydrata 6/7 Ab. Runsala. Första ex. P. dolabraria 4/7 23
33-37 9/7 Ab. Pargas, Qvidja såg. Första ex. L. ferrugata 6/7 23 S. pinastri m. a. 9/7 Qvidje såg på Syringa och Lonicera.
38-40 M. nebulosa 10/7 Ab. Runsala köder
41 E. lucipara 10/7 Ab. Runsala köder
42 H. tripartita 10/7 Ab. Runsala köder
43-44 A. psi 10/7 Ab. Runsala köder
45 H. rurea ab. alopec 10/7 Ab. Runsala köder
46 D. scabriuscula 10/7 Ab. Runsala köder
47 A. menyanthidis 10/7 Ab. Runsala köder
48 T. batis 10/7 Ab. Runsala köder
49-50 H. sublustris 10/7 Ab. Runsala köder
51 P. barbalis 10/7 Ab. Runsala köder
52-53 L. ocellata 10/7 Ab. Runsala köder
54 L. corylata 10/7 Ab. Runsala köder
55 S. mesomella 10/7 Ab. Runsala köder
56 H. palustris 10/7 Ab. Runsala köder

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet