n8-119.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
118

[s] 118

Juli 1923.

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
57-70 div Lycana 11/7 Ab. Runsala
71-72 L. 11/7 Ab. Runsala
V [punainen] 73 P. phleas 11/7 Ab. Runsala
V [punainen] 74 P. pamphilus 11/7 Ab. Runsala
V [punainen] 75 H. sylvanus 11/7 Ab. Runsala
76 A. similata 11/7 Ab. Runsala
77-82 M. nebulosa 11/7 Ab. Runsala Köder
83 A. primulae 12/7 Ab. Runsala Köder
84 M. strigilis 12/7 Ab. Runsala Köder
85 M. strigilis 13/7 Ab. Runsala Köder
86-87 R. umbratica 13/7 Ab. Runsala Köder ♀ ♀
88 A. primulae ab 13/7 Ab. Runsala Köder
89-90 M. contigua 13/7 Ab. Runsala Köder
91 H. asclepiadis 13/7 Ab. Runsala På blommande Cynancum. [Cynanchum]
92-93 A. prasina 13/7 Ab. Runsala Köder
94-99 M. nebulosa 13/7 Ab. Runsala Köder
100-103 A. prasina 16/7 Ab. Runsala Köder

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet