n197-042.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
37

[s] 37

HELSINGE, RAMSÖ UDD

12 juli 1931 Flygande.

592 Adelocera conspersa Gyll.

593 Brachyderes incanus L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

21 juni 1931 Flygande.

594 Saperda perforata Pall.

595 Polydrosus undatus F.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

22 juli 1931

596 Podabrus alpinus Payk,

På Aegopodium podagraria. Soldis III.

597-598 Strangalia melanura L.
599 Malthodes marginatus Latr. ♀
600 Malthodes guttifer Kies.

På fönstret i salen.

601-602 Ernobius mollis L.

23 juli 1931 På fönstret i salen.

603-606 Ernobius mollis L.

På sälg.

607 Omalium

Kirjautuminen

Kielet