n197-043.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
38

[s] 38

På Aegopodium podagraria, Soldis III.

608 Anthrenus museorum L.
609-610 Malthodes guttifer Kies. (609=♀)

I en grop i skogen.

611 Sciodrepa watsoni Spence
612-613 Catops nigrita Er.

SIBBO, SALPAR

14 juli 1931 På sälgbuske.

614 Leptura rubra L.

På Epilobium angustifolium.

615 Chrysanthia viridis Schm.

Flygande.

616 Serica brunnea L.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

25 juli 1931 På stranden utanför båthuset.

617 Dyschirius thoracicus Rossi

I trädgården på Soldis III.

618 Podabrus alpinus Payk.

På en väg.

619 Corymbites aeneus L.

Kirjautuminen

Kielet