n197-045.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
40

[s] 40

HELSINGE, LINNA GÅRD

27 juli 1931 Från en aspstock i kläckningslåda.

638-639 Corticaria longicollis Zett.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

27 juli 1931 I en grop i skogen.

640 Quedius picipennis Payk.
641 Tachinus elongatus Gyll.

26 juli 1931 På marken.

642 Otiorrhynchus ovatus L.

28 juli 1931 På ångbåtsbryggan.

643 Haemonia mutica F.

29 juli 1931 På en liten björk.

644 Apoderus coryli L,

På en liten asp.

645 Byctiscus populi L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

29 juli 1931 Från en aspstock i kläckningslåda.

646 Enicmus minutus L.
647-650 Trypophloeus bispinulus Egg.

30 juli 1931 Från en aspstock i kläckningslåda.

651-652 Trypodendron signatum F.

Kirjautuminen

Kielet